Boží Dar

NABÍDKA

Kronika

- kniha příběhů a událostí tak, jak se nám dějí. Voní po létech minulých a zrcadlí dnešek.  Číst v ní je jako posezení se starým přítelem, který nás provázel životem. Začtěme se do naší minulosti, historky známé, pozapomenuté, úsměvné a dojemné. Čas náš minulý, ze kterého vykvetl i dnešní den.

 K.P.

 

BOŽÍ DAR

VYSOKO, VYSOKO UŽ BLÍZKO NEBE KDESI.

KDE POLÍ NENÍ UŽ, JEN PASTVINY A LESY,

KRAJ DLOUHÉ ZIMY JE A KRÁTKÝCH JAR,

TAM JMÉNO OBCE ČET´SEM, BOŽÍ DAR.

TA SLOVA, BOŽÍ DAR.

CO  MLUVÍ TO Z NICH?

VZPOURA JEŽ MSTÍ SE POSMĚCHEM A AUTORITU BOURÁ,

NA PŮDĚ KVĚT JENŽ NEDÁ ANI PLOD?

A VE JMÉNU PŘIJATÉM JE IRONICKÝ HROT?

NEŽ POSMĚCH TAM , KDE JEŠTĚ ŽIVOT BUJÍ, ZDE METELIC VŠAK KRAJ,

KDE CHLADNÉ VĚTRY DUJÍ.

A DÁ-LI BŮH, JE VÝHLED DO ŠÍRA,

NEKLNE NÁZEV, NI SE NEVZPÍRÁ.

NE, SPÍŠE POKORA TU SKLONILA SVOU ŠÍJI.

MŮJ ŽIVOT CHUDÝ JE, NEŽ DÍKY BOHU, ŽIJI.

BYŤ TĚŽKÝ BOJ, V NĚM VÍTĚZÍM

NAD VLÁDOU VICHRU, SNĚHEM ZIM!

JE ŽIVOT PŘECE DAR, BYŤ ŽIVOT SEBE CHUDŠÍ

A PŮDA, PŮDOU JE, AŤ PO NÍ SKUČÍ,

A SMYSL ŽIVOTA JEN V TOM JE SKRYT,

TO, CO TI DAL ŽIVOT, JE ZKRÁSNIT A UHÁJIT!

                                      VIKTOR DYK

 

 

 

12.1.2015 zápis zastupitelstva Usnesení 5/16:ZM se seznámilo s novou kronikářkou města Boží Dar paní Karolínou Pomplovou, bytem Boží Dar, která bude na kronice města spolupracovat s druhým kronikářem města panem Vladimírem Králem.

Karolína Kutějová (roz. Pomplová) žije na Božím Daru od roku 2003. Vdala se za Martina Kutěje, která žije na Božím Daru od roku 1954. Společně vychovávají čtvrtou generaci Božídaráků.

V únoru 2017 zemřel pan Vladimír Král, kronikář města, a vedení kroniky převzala do 31.12.2019 paní Pomplová/ provdaná Kutějová. Pohřeb nejstaršího aktivního potápěče, záchranáře a vřelého člověka, kterým náš pan kronikář byl, se konal 10.února v Karlových Varech. Na Božím Daru představil pan Král svého koníčka například na Anenské pouti 2016. Čest jeho památce! 
Představení stávající kronikářky Mgr. Martiny Poštové

Dne 20.června 2020 jsem převzala obecní kroniku města Boží Dar. Na Božím Daru bydlím více než 16 let. Vystudovala jsem vysokou školu v oboru historie – anglický / německý/ italský jazyk. Od roku 2000 pracovně působím v průmyslových firmách v Karlovarském kraji v oblasti marketingu. Téměř dvě desítky let se starám o jazykové vzdělávání dětí na Božím Daru a propagaci obce v tištěných i online médiích ve spolupráci s Infocentrem Boží Dar. Jako členka Výboru pro sport a kulturu spolupracuji na pořádání akcí pro občany i veřejnost.

 

Prosím o trpělivost a shovívavost, stránky kroniky se teprve začínají plnit. (Originál je v péči kronikáře případně Městského úřadu). Děkuji.