Boží Dar

Kronika

2007

 

píše Vladimír Král:

 

V letošním roce, kdy jsem se dožil 75 let, jsem se rozhodl, že budu psát a vést kroniku města Božího Daru. pomáhá mě rodačka p. Alena. Znám toto město dlouho.

 

  V sobotu 3.11 se od 18hod v sále hotelu Praha konala 4.veřejná schůze. Občanů se sešlo veliké množství, aby se dozvěděli o hospodaření a plánech jak dál. Zadtupitelé přišli všichni p.Ing Horník, J. Formáček, J. Novák, A. Čechura, ing. Balcar a p. R. Chlad.

Program: - hospodaření, - informace, - zimní údržba, - různé.

 a.) rekonstrukce stezky "Božídarské rašeliniště". Náklady cca 16 mil. Kč. Dotace 85%, realizace r. 08 - 09, místní komunikace, parkoviště a kašny, dále radnice  a infocentrum, rovněž se počítá obnova cesty na Rýžovnu.

  Dne 23.11. ve 20:37 byl vyhlášen požár v penzionu Günter Schänke ve 20:42 vyjela místní jednotka. Požár byl uhašen. Ve 22:00 odjeli hasiči. Díky!

 

V sobotu se sešli milovníci chůze s holemi. Nordic Walking Marathon- za podpory financí z fondu EU a je to už 4.ročník- tzv. Karlův krok 2007 a tím navázal tak na tradici soutěží na Božím Daru, kolébce této sportovní aktivity- jako první v Čechách.

 

Společná příprava hasičů a 14. ročník o plaketu Sv. Floriána.

 

 NAŠI OBČANÉ

V letošním roce oslavily své jubileum

p. Mattusch - 80 let, p. Chlubna 80 let, p. Mattuschová 80 let, p. Žák - námořník 75 let, p. Droždiaková 70 let, 65 let oslavili p. Smolková, p. Hovorka ap. Karč.

P. Čechura a p. Chlad 60 let, p. Smitková 55let, p. Sapoušek 50 let.

Zemřeli p. Glaserová 68 let, p. Grajcár 61 let, p. Žák, p. Jurica Antonín.

Sňatek uzavřeli p. Jirka Peřina a p. Salajková Jitka.

 

V prosinci probíhaly vánoční adventy byl zde pěvecký kroužek z Ostrova - Hroznětína. Na posledním adventu byly starousedlíci odměněni dárky. Slavné otevření hranic. V noci z 20.12. 2007 se na většině hraničních přechodů v České republice slavilo jejich zrušení, tak zv. Schengenská dohoda.

 Na Božím Daru proběhly oslavy tím, že starosta pan ing Horník, p. Formáček a starosta z německého Oberwiesenthalu p. Ernst. Slavnostně přestřihli pásku společně s náčelníky české a německé pohraniční policie, kterým byly předány věcné daryza nelehké služby.

 Dne 21.12 se sešli starostové z Oberwiesenthalu, Breitenbrunu, Jáchymova, Loučné a Božího Daru a podepsali spolupráci na široké možnosti bezhraničních cest, cyklotras a lyžování a čerpání financí z fondů EU a německého partnera z projektu Ziel IIIA.

 Přišel orkán Kiril- uzavřená hranice.

 Sněhu je dostatek, hezké a spokojené vánoce 2007.