Boží Dar

Kronika

2001

 

píše Štěpánka Moudrá:

                                        BABY

 7.8.2001 se narodila Štěpánce a Hynkovi M. druhá dcera ( po Charlotě) Franciska v Karlovarské nemocnici. Vážila 3,70kg a měřila 53 cm. Všichni společně bydlí v penzionu Štěpánka č.46 na Božím Daru.

 14.9.2001 se narodil Iloně a Ivanovi K. druhý syn (po Nikolasovi) Martínek. V Karlových Varech. Vážil 3,3kg a měřil 51 cm. Všichni bydlí v "paneláku".

 10.11.2001 se narodil Martině a Jakubovi V. druhý syn ( po Lukášovi) Ondřej v Karlových Varech. Vážil 3,57kg a měřil 51cm. Společně bydlí v penzionu Barborka.

 26.2 2001 se narodila Janovi a Soňě K. malá Anežka v Ostrovské nemocnici ve 22:45hod. Vážila 3,4kg a měřila 49cm. Jan provozuje Kolibu a Soňa byla dlouhou dobu vedoucí pošty na Božím Daru.

 10.3.2001 se provdala rodačka Dagmar Chladová ml. za Rudolfa Kreisingra na Městském úřadě v Ostrově. Společně bydlí na Božím Daru čp.58.

                                                                              BLAHOPŘEJEME!

 

TRŽIŠTĚ

 Stavba "Tržiště" Boží Dar

- je to soubor 9-ti stavebních objektů, kdy vlastní výstavba byla zahájena 10.7.2001 a dokončena 26.10. 2001. Ve smlouvě o dílo byl termín dokončení stanoven na 30.10.01, takže stavba byla realizována před termínem.

 Vlastní rozpočtové náklady stavby se rovnají 10,9 mil.Kč.

 Generálním dodavatelem stavby byla firma Fisad s.r.o., Jirkov. Hlavními pododavatelibyla firma SSaŽ, Karlovy Vary, která provedla živičné kryty odstavné plochy a firma Lentab, která dodávala a montovala ocelovou konstrukci stavebního objektu 03-vlastní tržnice.

K jednotlivým stavebním objektům:

01-hrubé terénní úpravy

02- odstavná plocha parkoviště, kde na této ploše vzniklo celkem 74 parkovacích míst pro osobní automobily a pro 1.autobus.

03- hala tržnice 1400m2, prodejní plocha 925m2

04- přípojka NN ( nízké napětí el. energie)

05- veřejné osvětlení

06- vodovodní přípojka

07- kanalizace splašková

08- buňka sociálního zařízení u prodejní haly

09- přeložka vodovodu

 

1.3.2001

proběhlo celostátní sčítání lidu, domů a bytů. Sčítací komisař měl pouze problém s doporučením formulářů na Rýžovnu a Zlatý kopec, jelikož v těchto dnech zuřila sněhová vánice. Nakonec vše dobře dopadlo, za pomoci místní polie.

 

HORSKÁ SLUŽBA

České republiky, oblast Krušné hory, 36262 Boží Dar 78, 0164/815140

  V dnešní době sahají hranice oblasti horské služby Krušné hory, od Bublavy až po Tisou, což je 160 km hřebene. Slouží se na Bublavě, Perninku, Božím Daru, Mědenci, Pyšné, Klínech, Bouřňáku, Telnici a v letním období na Tisé. Služby jsou na stanicích sjzdových a běžeckých tratích, ve skalním terénu. HS asistuje při závodech, hlavně při sjezdu horských kol. Členové HS se podílí na vedení výprav a průvodcovské činnosti, provádí hřebenové značení pro zajištění bezpečného pohybu návštěvníků našich hor. Hlavní náplní je poskytování 1.pomoci a transport raněných. V průměru ošetří členové HS za rok cca 450 návštěvníků Krušných hor. HS spolupracuje s pozemní záchrannou službou, leteckou záchrannou službou, policií, hasiči a příslušnými obcemi. V neposlední řadě patří k práci HS i preventivní činnost K té patří i provádění přednášek, hlavně púři lyžařském výcviku mladých lidí.

 Náčelníkem HS Krušné hory je Rudolf Chlad. Profesionálními členy HS na Božím Daru je Pavel Hrnčíř a Stanislav Kabeš, na stanici Klínovec je Rudolf Kovář. Administrativní sílou je Hanka Valterová a přes zimní sezonu jsou zde i dobrovolní členové HS.

HISTORIE- VZNIK HS

  Tragédie na hřebenech Krkonoš postihla 24.března 1913 lyžařského závodník av běhu na 50km Bohumila Hanče, který zahynul spolu s kamarádem Václavem Vrbatou, jenž se mu snažil pomoci. Heroický boj o záchranu života položil základní kámen k pomoci lidem v obtížných horských podmínkách.

 Po mnoha letech usilovného snažení došlo 12.května 1935 k založení organizace Horské služby v Krkonoších. Po 2.světové válce 30.9.1945 došlo k obnovení činnosti předválečné Horské záchranné služby , která v období válečných let byla nahrazena německým Bergdienstem. Zkušení pracovníci HZS pomáhali v  té době zakládat záchranářské spolky i v jiných horských oblastech Čech a Moravy a v roce 1954 byla Horská služba vyhlášena za jednotnou organizaci.

  V roce 1955 byla založena hs v Krušných horách, nejprve jako pobočky HS Krkonoše, která v začátcích pomohla po sránce metodické poskytla i jedny kanadské saně a batoh s první pomocí.

 Byly stanoveny okrsky: Telnice, Nové Město ( později Bouřňák), Pyšná. HS Krušné hory se stala samostanou oblastí 17.12.1957. V roce 1958 dochází k uvolnění dosud nepřístupné západní části Krušných hor spolu s Klínovcem a Božím Darem. V roce 1960 dochází k ustanovení nového okrsku- Boží Dar.