Boží Dar

Kronika

2000

 

píše Vladimír Král:

 

 Léta Páně 2000.

  Nové století- co nám přinese?

Ve staré kronice, ve které jsou fotografie, se ujala zápisu p. Moudrá, která se přistěhovala na Boží Dar v r. 1997 a založila rodinu.

Letos se otevřelo muzeum. Paní Adele Theimerová byla dlouho mimo Boží Dar a velkou iniciátorkou na výstavbu muzea, které bylo dokončeno zásluhou fondu Evropské unie jež poskytl 640 tisíc, 300tisíc česko-německý fond a zbytek, 3miliony, obec. Muzeum slouží i jako infocentum pro návštěvníky hor.

1.srpna nastupuje jako vojenskou náhradní službu Vilda Schwarz pro potřeby města kde je potřeba.

nyní mám nápad zachovat originální zápisy božídarských občanů, kteří zapsali své poznatky do kroniky neúplně  a bylo by škoda je jen přepsat.

 

píše Štěpánka Moudrá:

 

Po panu Janu Urbanovi a paní Marii Machové přebírám opět kroniku obce Boží Dar. Bydlím zde teprve 3.rok, ale již v dětství jsem si toto místo zamilovala.

 

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO - OBCE BOŽÍ DAR

ING. JAN HORNÍK- starosta obce

JAROSLAV FORMÁČEK- zástupce starosty, správce hotelu Medard ( majitel Hnědouhelné doly Sokolov, správcování v letech 1987- 94), nájemce obecního penzionu Daniela

MIROSLAV PETRÁSEK- majitel "Slovanky", státní trenér repezentačního družstva

VÁCLAV POKORNÝ- majitel a provozovatel místního pekařství, člen Lovecké společnosti Boží Dar

ING. ANTON JURICA- majitel stavební a projekční firmy, podílí se na mnoha stvavbách obce ( panelák, hotel Praha, Daniela, Lesní správa, muzeum, radnice..)

VÁCLAV ŽÍBEK- mistr staveb firmy Jurica

 

29.ČERVNA 2000

Máme své vlastní muzeum!

  Myšlenka vybudovat vlastní muzeum je stará 10 let. Jednou z iniciátorek tohoto plánu je paní Adele Theimerová, která kdysi na Božím Daru žila  a poté ho musela v rámci poválečného odsunu opustit.

 Podle starosty Jana Horníka je muzeum sice malé, ale sbírka by měla být postupně doplňována.

 Muzeum bylo dokončeno zásluhou fondu Evropské unie Phare CBC, jenž poskytl 640 tisíc korun, dalších 300 tisíc věnoval Česko - německý fond budoucnosti a zbývající částku takřka tří milionů dala z rozpoču obec. Muzeum v němž je také infocentrum pro návštěvníky hor, jsme dali dohromady za tři roky, dodal starosta.

PhDr Stanislav Bucharovič, historik, pracovník Karlovarského muzea přirovnal otevření nového muzea na Božím Daru k malému zázraku, řekl: "Současná ekonomická situace takovým projektům dvakrát nepřeje a získávat na ně finanční prostředky je velmi obtížné. Přesto byli božídarští úspěšní."

 Část předmětů je zapůjčena Karlovarským muzeem, další pochází ze soukromé sbírky. S různými exponáty přicházeli během instalování rovněž místní obyvatelé- muzeum vzali za své.

 

 12.LISTOPAD 2000

Konaly se také na OÚ B.Dar volby do krajských zastupitelstev. Voliči mohli přijít přímo na Obecní úřad od 8:00hod až do 22:00hod. Ze 113 jich jich pak volilo celkem 53. Z těchto bylo 51 hlasů platných. Nejlépe ze všech politických stran dopadla Čtyřkoalice před KSČM a ODS.

 

18.LISTOPAD 2000

 Se znovu po 10-ti letech tančilo na Myslivecké zábavě, na sále nově zrekonstruovaného hotelu Praha. Od 20.hodin se začal plnit zcela vyprodaný sáli přilehlé místnostijak místními lidmi z B.Daru, tak i pozvanými hosty. Někteří přijeli i ze sousedního Oberwiesenthalu. Jak už se stalo dobrým zvykem i tentokrát vstupní halu zdobila velmi bohatá tombola včetně čerstvých úlovků, jako např srnky, divočáka, bažantů...

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLKA NA BOŽÍM DARU

  ZŠ Boží Dar je jednotřídní škola. Byla znovuotevřena v roce 1993. Jedna učebna slouží zároveň jako jídelna. Tělocvična, umývárna, WC a šatna jsou společné s mateřskou školkou.

 ZŠ i MŠ jsou umístěny v 1. poschodí, přičemž v přízemí se nachází OÚ, obecní policie. zdravotní středisko, místní lidová knihovna a v suterénu restaurace Radniční sklípek.

 Škola i školka jsou velmi dobře vybavené především zásluhou OÚ, sponzorů a Školského úřadu Karlovy Vary.

 Na podzim roku 1997 byla ukončena celková rekonstrukce radnice ( nová střecha, výměna oken, dveří, topení, nová elektroinstalace, omítky, vodovodní rozvody, zateplená fasáda).

 Učitelkou a ředitelkou školy už od jejího otevření je Mgr. Dagmar Chladová, absoloventka PF Plzeň s aprobací 1.stupeň ZŠ, specializace tělesná výchova. Má 25.letou praxi.

 Děti si mohou ve škole půjčovat běžecké lyže i na víkend. OÚ pro ně zajistil zdarma průkazky na všechny vleky v lyžařském středisku B. Dar. V zimním období probíhají hodiny tělesné výchovy na sněhu.

 Dětské výtvarné práce jsou průběžně vystavovány na chodbách i v učebnách ZŠ a MŠ.

 Ve školním roce 1993/94 navštěvovalo školu 9 žáků, 1994/95- 11 žáků, 1995/96- 15 žáků, 1996/97- 8 žáků, 1997/98- 11 žáků, 1998/99- 14 žáků, 1999- 2000- 14 žáků.

 Celou budovu radnice uklízí vzorně paní Sieglinde Karfusová ( důchodkyně).

 Žáci školy i mateřské školky se zůčastňují mnoha akcí, vycházek, besed, navštěvují kroužky, divadla i kina. Společně oslavují Den dětí, stavění i kácení májky, Mikulášskou a vánoční besídku a další společenské akce.

 Jedno děvče z Božího Daru ( Charlotka M.) a jedno z Horní Blatné ( Janička P.) začaly navštěvovat mateřskou školku v sousedním Německu v Oberwiesenthalu. První již v květnu 2000 a druhá v srpnu 2000. Do budoucna snad naše mládež využije nabídku z německé strany- navštěvovat Sportovní gymnázium v Oberwiesenthalu.

následují podpisy žáků školy: Jan S., O.N., O.H, F.H., E.S., Roman, Jan.Ž., Robin, Andrea, Matoušek

a paní učitelky D. Chladové

 

ČERPACÍ STANICE

 V pátek 27.10. 2000 si mohli na Božím Daru místní občané, pozvaní hosté a zástupci médií prohlédnout dokončenou stavbu nové čerpací stanice.

Po mnohaletém úsilí se tak podařilo zrealizovat 32 milionovou investici, jejíž návratnost je plánována na 4- 5let. Investorem a maijtelem je obec a provozovatelem Služby Boží Dar s.r.o. jejímž 100% vlastníkem je obec. Výběrovým řízením prošli i funkce na jednatele  a vedoucího čerpací stanice. Celkem tak vzniklo 12 nových pracovních  míst.

 První litry pohonných hmot si mohli řidiči koupit v úterý 31.října v 7:00 hodin, Jako první využil této možnosti místopředseda obce pan Jaroslav Formáček ( viz doklad). Roční plánovaný obrat obecní benzínky je 150 milionů korun.

 V samotném objektu stanice je nová služebbna obecní policie, služební byt a  své útočiště zde také najde český reprezentant v lyžování Lukáš Bauer.

 V její blízkosti je parkoviště, které bylo hotovo do 14ti dnů.

 Starosta B.Daru ing, Jan Horník říká o některých záludnostech, které stavbu doprovázely: " Velkým problémem bylo vybrat místo, tak aby vyhovovalo všem zainteresovaným stranám např. Referátu životního prostředí OKÚ, Dopravnímu inspektorátu atd. Když se místo vybralo, chyběl materiál k navážce. Místní halda se nedala použít, protože ještě neprošla kontrolou patřičných orgánů, zdali je způsobilák používání a tak se materiál vozil z Českých Hamrů. Vozidla ale musela jezdit bez vleků. protože je do kopce neutáhla."

Tohoto problému se starosta obává i při stavbě obchvatu Božího Daru.

 

píše Iva králová za Infocentrum BD:

 

Zimní sezna 2000/ 2001 lyžařským sportům moc nepřála. Sněhu bylo velmi málo, což se projevilo i na provozu lyžařských areálů a sjízdnosti běžeckých tratí. Zimní období bez sněhové nadílky zaznamenalo pokles návštěvnosti ve srovnání s minulou zimní sezonou až o 35%. Sníh pak neočekávaně napadl v noci ze 4. na 5. června2001 a souvislá sněhová pokrývka zůstala ležet až do poledních hodin následujícího dne. Po několika letech byla obnovena tradice " zahájení zimní sezony", akce proběhla 9.prosince 2000 ve spolupráci s německým Oberwiesenthalem a zakončena byla slavnostím večerem v hotelu Praha.

 

píše Martina Bradová za restauraci a penzion Daro:

 

Zimní sezona byla kratší , díky nedostatku sněhu. Restaurace byly celkem plné. Na výdělku těchto zařízení se to neprojevilo. Přesto, že se nedalo vůbec lyžovat ( nebylo na čem) chuť k jídlu a pití měli návštěvníci hor celkem dobrou.